Hiện nay trên thị trường xuất hiện vô cùng nhiều thương hiệu. Điều này càng đặt gánh nặng lên cả doanh nghiệp lẫn designer. Làm thế nào để hai bên thống nhất về hướng đi của nhận diện thương hiệu? Hai bên cần tạo cầu nối chặt chẽ với nhau để cùng tạo nên một bộ nhận diện thực sự hiệu quả.

DS-O xin tổng hợp một số bước cơ bản để tạo nên một thương hiệu đáng nhớ qua những lời khuyên của Yang Kim và Kevin Budelmann, nhà sáng lập công ty thiết kế thương hiệu People Design tại Michigan, Mỹ.

Tips For Designing a Memorable Brand

1. Hiểu rõ khách hàng

Rất nhiều công ty đã thất bại chỉ vì đơn giản họ đã không làm “bài tập về nhà”. Thương hiệu WorldWorld đã xác định công chúng của họ là trẻ em và ghi nhớ điều đó để thực hiện mọi việc. Họ luôn sử dụng các nhân vật vui nhộn cùng màu sắc tươi sáng. Họ cũng tìm hiểu phản ứng của trẻ em với sản phẩm của mình để có những nhận xét và thay đổi nếu cần.

2. Logo linh hoạt

Bạn nên có một loại logo cố định mà có thể dễ dàng được nhận ra ngay cả khi nó biến thể, ví dụ như Absolute Vodka và Kapulica Studio. Chữ “K” cố định nhưng các cách biến thể nó lại linh hoạt – khiến phần thiết kế đồ họa của nó phong phú hơn.

1. Hiểu rõ khách hàng

Rất nhiều công ty đã thất bại chỉ vì đơn giản họ đã không làm “bài tập về nhà”. Thương hiệu WorldWorld đã xác định công chúng của họ là trẻ em và ghi nhớ điều đó để thực hiện mọi việc. Họ luôn sử dụng các nhân vật vui nhộn cùng màu sắc tươi sáng. Họ cũng tìm hiểu phản ứng của trẻ em với sản phẩm của mình để có những nhận xét và thay đổi nếu cần.

Design Studi- Online,
Design Studio Online,
DS-O,
DSO,
dsovn,
design studio,
studio online,
design,
studio,
dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp,
dịch vụ graphic design,
dịch vụ design,
dịch vụ tư vấn định hướng hình ảnh chuyên nghiệp,
dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế visual identity,
dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype,
dịch vụ thiết kế bản sắc thương hiệu,
dịch vụ thiết kế pattern,
dịch vụ thiết kế hoạ tiết,
dịch vụ thiết kế ứng dụng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế guidelines thương hiệu.
2. Logo linh hoạt

Bạn nên có một loại logo cố định mà có thể dễ dàng được nhận ra ngay cả khi nó biến thể, ví dụ như Absolute Vodka và Kapulica Studio. Chữ “K” cố định nhưng các cách biến thể nó lại linh hoạt – khiến phần thiết kế đồ họa của nó phong phú hơn.

Design Studi- Online,
Design Studio Online,
DS-O,
DSO,
dsovn,
design studio,
studio online,
design,
studio,
dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp,
dịch vụ graphic design,
dịch vụ design,
dịch vụ tư vấn định hướng hình ảnh chuyên nghiệp,
dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế visual identity,
dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype,
dịch vụ thiết kế bản sắc thương hiệu,
dịch vụ thiết kế pattern,
dịch vụ thiết kế hoạ tiết,
dịch vụ thiết kế ứng dụng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế guidelines thương hiệu.
3. Tinh ý

Các nhà văn cho rằng ý kiến này thú vị, phù hợp và chất. Bằng cách sử dụng khiếu hài hước và sự tinh ý, bộ nhận diện của chương trình này đã được khán giả biết đến. Nó còn khiến khán giả cảm thấy trải nghiệm của họ thật sự vui vẻ.

4. Câu chuyện

Ý tưởng về một công ty tìm kiếm tài năng đặt tên là Chokolate, chơi chữ từ “Chocolate” không phải quá độc đáo. Nhưng ở đây, cả một hệ thống những ấn phẩm được thiết kế dựa trên ý tưởng đó. Ví dụ những chiếc danh thiếp được gói trong giấy mạ vàng, khiến người ta ấn tượng qua những lần va chạm tình cờ.

3. Tinh ý

Các nhà văn cho rằng ý kiến này thú vị, phù hợp và chất. Bằng cách sử dụng khiếu hài hước và sự tinh ý, bộ nhận diện của chương trình này đã được khán giả biết đến. Nó còn khiến khán giả cảm thấy trải nghiệm của họ thật sự vui vẻ.

Design Studi- Online,
Design Studio Online,
DS-O,
DSO,
dsovn,
design studio,
studio online,
design,
studio,
dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp,
dịch vụ graphic design,
dịch vụ design,
dịch vụ tư vấn định hướng hình ảnh chuyên nghiệp,
dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế visual identity,
dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype,
dịch vụ thiết kế bản sắc thương hiệu,
dịch vụ thiết kế pattern,
dịch vụ thiết kế hoạ tiết,
dịch vụ thiết kế ứng dụng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế guidelines thương hiệu.
4. Câu chuyện

Ý tưởng về một công ty tìm kiếm tài năng đặt tên là Chokolate, chơi chữ từ “Chocolate” không phải quá độc đáo. Nhưng ở đây, cả một hệ thống những ấn phẩm được thiết kế dựa trên ý tưởng đó. Ví dụ những chiếc danh thiếp được gói trong giấy mạ vàng, khiến người ta ấn tượng qua những lần va chạm tình cờ.

Design Studi- Online,
Design Studio Online,
DS-O,
DSO,
dsovn,
design studio,
studio online,
design,
studio,
dịch vụ thiết kế đồ họa chuyên nghiệp,
dịch vụ graphic design,
dịch vụ design,
dịch vụ tư vấn định hướng hình ảnh chuyên nghiệp,
dịch vụ thiết kế nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,
dịch vụ thiết kế visual identity,
dịch vụ thiết kế logo,
dịch vụ thiết kế biểu tượng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế logosymbol,
dịch vụ thiết kế logotype,
dịch vụ thiết kế bản sắc thương hiệu,
dịch vụ thiết kế pattern,
dịch vụ thiết kế hoạ tiết,
dịch vụ thiết kế ứng dụng thương hiệu,
dịch vụ thiết kế guidelines thương hiệu.

hello@ds-o.vn

09 3200 3889

50 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Nhận thông tin ưu đãi: